Posted inUncategorized

CE Belgesi

admin/Posted on /Comments Off
ce belgesi

CE BELGESİ NEDİR?

CE simgesi sunulan hizmetin Avrupa standartlarına uygun olduğunun göstergesidir. Yani; ürünlerin asgari güvenlik, sağlık, çevre koruma açısından hiçbir problem üretmeden hizmete sunulduğunun bir göstergesidir. Adil bir rekabet ortamı oluşturulması açısından en önemli belgelerden birisidir. En önemli faktörlerden birisi alınan belgenin akreditasyonlu olmasıdır. Bu sayede tüm dünya genelinde onay almış bir hizmet sunduğunuzu kanıtlamış olursunuz.

AKREDİTASYON HANGİ STANDARTLARA UYGUN VERİLİR?

 • TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk değerlendirmesi – Çeşitli muayne kuruluşlarının işletimi için şartlar.
 •  
 • TS EN ISO/IEC 17021-1 Uygunluk değerlendirmesi – Yönetim sistemlerinin tetkik ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar.
 •  
 • TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi – Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar.
 •  
 • TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar.
 •  
 • TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi – Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar.

SUNULAN HİZMETİN CE BELGESİNE UYGUNLUK DERECESİNİN TEST EDİLMESİ

8 farklı koşul ile uygunluk değerlendirmesi yapılır. Bunlar;

 • KOŞUL A, A1, A2 – İç üretim kontrolü
 • KOŞUL B – AT tip incelemesi
 • KOŞUL C, C1, C2 – Üretimin dahili kontrolüne dayalı tipe uygunluk
 • KOŞUL D, D1 – Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk
 • KOŞUL E, E1 – Ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk
 • KOŞUL F, F1 – Ürün doğrulamasına dayalı tipe uygunluk
 • KOŞUL G – Birim doğrulamasına dayalı uygunluk
 • KOŞUL H, H1 – Tam kalite güvencesine uygunluk

CE BELGESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

 • CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,
 • Sanayiciler, ulusal ve uluslararası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” işareti koymak mecburiyetindedirler,
 • CE İşareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir,
 • CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür,
 • CE İşareti, kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir,
 • CE İşareti, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir,
 • CE İşareti, bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler,
 • CE İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir,
 • CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.

Gerekli olan tüm bu şartların sağlanabilmesi ve firma üretiminizin Avrupa standartlarına uygun olabilmesi için [email protected] adresinden ulaşım sağlayarak detaylı bilgi alabilir, firma bilgilerinizle başvuru yapabilirsiniz. Firmanız büyürken atacağınız her adımda yanınızdayız.


Eğitimcimizi Arayın.