Kasaplık Belgesi

KASAPLIK BELGESİ

Kasaplık Belgesi, Et ürünleri hazırlama ve satışa sunma aşamasındaki, hayvanların kesilmesi, işlenmesi, paketlenmesi gibi işlemlerin hepsinin iş sağlık ve güvenlik kurallarına uygun olarak yapan kişilere verilen belgedir.

Almış olduğunuz belge ile tüm hayvan kesim merkezlerinde çalışabilir hatta seviye yükselterek kendi kasap dükkanınızın sahibi olabilirsiniz. Alınan sertifikalar e devlet sistemine yansıması yapılarak kursiyerlere teslim edilir ve aynı zamanda ömür boyu geçerlilik taşır. Devlet onaylı olması sebebiyle hem bulunduğunuz ilde hem de tüm Türkiye genelinde çalışma alanı geliştirebilirsiniz.

KASAPLIK BELGESİ KURSUNA SAHİP OLMANIN FAYDALARI NELERDİR?

-Kasaplık belgesi sayesinde iş alanınızı daha geniş bir alana taşıyabilirsiniz.

-Alınan eğitim süresi boyunca temiz ve sağlıklı üretim hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

-Kendinize ait bir işletme kurulumu için başvuruda bulunabilirsiniz.

-Eğitimi alınmış bir meslek modülü daha güvenli olacağı için cv kısmına belgenizi ekleyerek diğer rakiplerinizden daha ön plana çıkabilirsiniz.

-Daha güvenilir bir işletme sahibi olabilirsiniz.

KASAPLIK BELGESİ SAYESİNDE ALINAN EĞİTİMLER NELERDİR?

-Kesim yeri hazırlama,

-Küçükbaş hayvan kesme,

-Büyükbaş hayvan kesme,

-Deri yüzme,

-İç organ çıkarma,

-Etleri parçalama,

-Deriyi tuzlama ve muhafaza etme gibi konularda uzman kadromuz ile eğitilmiş oluyorsunuz.

KURBAN KESİMİ İLE İLGİLİ OLAN GENEL YASA

2013 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Madde 19-e

199 sayılı Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dinî kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyen kurallarına uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacaktır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 876.-TL idari para cezası uygulanacaktır.

Madde 4-m

Kurban kesim yerlerinde, kasaplık belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlardan portör muayenesi bulunanlar görevlendirilecektir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

KASAPLIK EĞİTİMİNE KATILANLARIN KAZANIMLARI
Kasaplık kursu sonunda mesleğe yönelik olarak kursiyer;
• İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
• İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
• Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
• Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak et ve et ürünlerinin üretimini yapar.
• Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
• Tekniğine ve ilgili tebliğlere uygun olarak taze et ürünlerini hazırlar.
• Tekniğine ve ilgili tebliğlere uygun olarak emülsiyon tipi et ürünlerini üretir.
• Tekniğine ve ilgili tebliğlere uygun olarak sucuk üretir.
• Tekniğine ve ilgili tebliğlere uygun olarak pastırma üretir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BİLGİLER

-Kimlik fotokopisi

-Adres bilgisi

-Ödeme dekontu

Gerekli olan bilgiler sağlandıktan sonra [email protected] adresinden ya da 0552-477-1399 numaralı telefondan ulaştırılarak kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır.

Eğitimcimizi Arayın.