Posted inUncategorized

Helal Belgesi

admin/Posted on /Comments Off
Helal Belgesi

Hızla gelişen teknolojiden destek alıp ivme kazanarak büyüyen gıda ve kimya endüstrisi, tüketici ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık ve çeşitlilik sağlamakla birlikte beraberinde farklı soru ve sorunları da getirmiştir. Bunlardan bir tanesi de İslam alemi tarafından İslami hükümlere uygun helal ürün tüketilip tüketilmediği sorunudur.

Tüm insanların güvenli gıda ürünü tüketme hakkı mevcuttur. Bunun yanında Müslümanların İslami hükümlere uygun gıda, kozmetik vb. ürünleri tüketme hakkı mutlaktır. Müslümanlar yüzyıllardır İslami hükümlere uygun gıda vb. tüketim malzemelerini belirlemede sorun yaşamamışlardı. Çünkü tüketilen ürünler, içeriği daha basit olan ve çoğunlukla ev tipi ürünlerdi. Ancak, son dönemdeki teknolojik gelişmelerle birlikte, gıda sektöründeki atılım ve gelişmeler beraberinde ürün çeşitliliği ve içerik karmaşasını da getirmiştir.

Helal ürün; öncelikle temiz ve güvenilir ürün demektir. Bunun yanında hammadde girişinden son ürünün tüketimine kadar olan tüm aşamalarda, İslami hükümlere uygun içerik, hammadde, faaliyet ve süreç ile üretilen ürün demektir. Bu bağlamda İslam dinince yasaklanmamış ürünler Helal olarak nitelendirilmektedir. Helal olmayan (haram) ürünlerin bir kısmı aşağıda listelenmiştir:

• İslami kurallara göre kesin bir delille açık bir şekilde yasaklanmış olan her türlü ürün, faaliyet,
• Domuz veya yabani ayı,
• Köpek, yılan veya maymun,
• Pençe ve ön dişleri olan aslan, kaplan vb. etobur hayvanlar,
• Kartal, akbaba vb. avcı kuşlar,
• Fare, kırkayak, akrep ve benzeri zararlı hayvanlar,
• Arı, karınca ve ağaçkakan gibi İslami hükümlere göre kesimi yasaklanmış hayvanlar,
• Bit, sinek, at sineği ya da diğer benzeri hayvanlar gibi genelde insanlar arasında iğrenilen ve istenmeyen hayvanlar,
• Kurbağa, timsah ve diğer benzeri hem karada hem suda yaşayan hayvanlar,
• Pulu olmayan herhangi bir deniz canlısı,
• İslami kurallara göre kesilmeyen herhangi bir hayvan,
• Kan ya da kanla karıştırılmış hazır yemekler,
• Suda yaşayan ve İslami hükümlere göre avlanmayan hayvanlar (sudan canlı avlanmayan ya da ölü avlanan hayvanlar),
• Alkollü, zehirli veya zararlı içecekler veya bunlarla karışmış olan maddeler.

Helal Standardı, insanların sağlıklı, güvenilir ve helal ürünlere ulaşabilmesini kolaylaştıracak yöntemler geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir standarttır. Helal Standardı, tamamen bilimsel gerçekler üzerine kurulmuş, hem güvenilir ve temiz ürün hem de İslam dinince kabul edilen helal ürün üretmek ve tüketmek için temel teşkil eden bir kaynaktır. Helal Standardı, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı baz alınarak hazırlanmıştır.

Helal Belgesi gerekli evraklar;

 • Öncelikle firma yetkilileri ile helal gıda nasıl alınır konusu hakkında bilgi verilmek üzere randevu alınır,
 • Randevu tarihinde firma ön görüme yapıldıktan sonra üretim alanları, depolar ve genel firma durumu denetlenir ve gerekli olan alanların fotoğrafları çekilerek firma dosyasına eklenir.
 • Firmanın tedarikçilerine ait helal gıda belgeleri toplanır,
 • Analiz ve test raporları dosyaya eklenir,
 • Helal gıda nasıl alınır şartlarını gösteren helal gıda taahhütnamesi firma yetkilisi ve üretim sorumlusu tarafından imzalanarak dosyaya eklenir,
 • Gıda işletme sicil kayıt evrağı alınır,
 • Belediye ruhsatının fotokopisi,
 • Firmanın son resmi ünavını ve doğru adresine gösteren Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (limited şirketler için),
 • İmza Sirküleri,
 • Helal gıda sözleşmesi ve başvuru formu imzalanır,
 • Vergi Levhası fotokopisi,
 • Başvuruda bulunulan gıda ürünleri ve gıda içerik listesi,
 • Gıda tedarik örnek faturaları fotokopileri,
 • Varsa faaliyet kaydı
 • Helal gıda için gerekli olan evraklardır.

Helal Belgesi sertifikası almak için bizi arayın 0552 477 13 99 – [email protected]


Eğitimcimizi Arayın.