Posted inMesleki Eğitim

Çocuk Gelişim Sertifikası

admin/Posted on /Comments Off

Çocuk gelişim sertifikası tüm eğitim dalları gibi kariyer mimarınızda atacağınız adımları güçlendirmek ve ileri taşımak için sahip olacağınız bir sertifikadır. Çocuk gelişim sertifikası sadece bu alanda çalışan insanlar için değil herkes için alınabilecek bir belge türüdür. Yani bu eğitimi alabilmek için mesleğinizin çocuk gelişim ile ilgili bir kulvarda olmasına gerek yoktur.

Çocuk gelişim sertifikası

-Özel ya da devlet anaokullarında çalışmak için,

-Özel ya da devlet hastanelerinde çocuk alanında çalışmak için,

-Bebek bakıcılığı, çocuk bakıcılığı yapabilmek için,

-Kendi çocuğunuza bakarken birçok konuda bilgi sahibi olabilmek için alınması gereken sertifika eğitimidir.

Çocuk gelişim eğitimi sertifikası e devlet onayı yapılmış bir şekilde kursiyerlerimize teslim edilmektedir. Alınan tüm belgeler ömür boyu geçerli olmak şartı ile kursiyerlerimize sunulmaktadır. Online eğitim ile yapılan çocuk gelişimi eğitimi üniversitemizden sertifikalandırılarak, kursiyerlerimize kargo ile teslim edilmektedir.

KURSİYERLERİMİZ BU SERTİFİKA PROGRAMINDA NELER ÖĞRENMEKTEDİR?

-Birey gelişimi

-Psikomotor gelişimi

-Bilişsel gelişim

-Dil gelişimi

-Sosyal gelişim

-Duygusal gelişim

-Ahlak gelişimi

-Süt, oyun, okul ve ergenlik

-Oyun etkinlikleri

-Uyumsuz çocuklar

-Türkçe Dil Etkinlikleri

-Drama Çalışmaları

-İletişim

-Çocukla İletişim

-Drama Uygulamaları

-Çocuk Rus Sağlığı

-Oyuncak Yapımı

-Çocuk Beslenmesi

-Anne ve Çocuk Sağlığı

-İlk yardım

-Animasyon

ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GELİŞİM DÖNEMLERİ

Bebeklik Dönemi (0-2 Yaş)

Bebeklik dönemi, çocukların en hızlı büyüyüp geliştikleri dönem olduğu için, sağlık anlamında en çok dikkat etmemiz gereken dönem olarak kabul edilir. Çünkü bu dönemde, kas ve kemik gelişimlerin den tutun da, kendi başlarına hareket edebilme ve yürüme becerilerine öğrenmek zorunda olduğu dönemdir. Bu süreçte, gelişmenin yanı sıra hayatı da keşfetmeye başlayacaklardır. Sonra ergenlik dönemine kadar gelişme belirli bir hızda devam edecektir.

    Fiziksel gelişim ile beraber, bebeklerimiz dünyaya gelir gelmez zihinsel ve ruhsal olarak da gelişmeye başlar. Bu dönemde beyin, gördüğü, duyduğu, yediği, kokladığı her şeyi kayıt edecektir. Doğuşta sadece göz teması ile iletişim kuran bebeklerimiz, algılama ile başlayan dil ve çene gelişimi ile küçük cümleler kurmaya başlayacaktır. Bebeklerimiz, bu yaş aralığında doğru fiziksel gelişimi ile beraber hareketlerini de yavaş yavaş hâkim olmaya başlayacaktır. Yetişkinlerin gösterdiği ilgi, oynamak için kullandığı oyuncaklar, çocuğun zihinsel gelişimini de büyük ölçüde etkileyecektir. Aslında yetişkinlere en büyük görev bu dönem de düşmektedir.

Oyun Dönemi (3-6 Yaş)

    Okul öncesi yıllarını içine alan oyun dönemi; çevresinde ki kişiler ve oyuncaklar ile oynayarak hayatı tecrübe ettiği, tecrübelerini harekete geçirdiği dönemdir. Bu dönemde, Vücudunu etkili bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Bedenini kullanırken de kendini tanımaya başlamış olur aslında. Bu süreçte oyunlar ile beraber bazı kuralları da öğrenmeye başlarlar. Bu süreçte öğrendiği kurallar, oyunlar ve tecrübeler, okul dönemin de kendi ilişkilerini yönetme de, kendini ifade etmede işlerini kolaylaştıracaktır. 

    Oyun dönemin, de bedensel gelişim de devam edeceği için yapmak istediği hareketler de artış olacak, örneğin koşma, çekme, itme gibi, ancak denge de durma gibi konularda güçlük çekerek onları tecrübe etmeye başlayacaktır. Çok fazla sorular sormaya başlayacak, her şeyi hızlı bir şekilde öğrenmeye başlayacaktır. Artık kılık kıyafet onlar için daha fazla önemli olmaya başlayacak, cinsiyet kavramı yavaş yavaş oturmaya başlayacaktır. Özellikle kızlar annesini, erkekler babasını rol model almaya başladığı dönem bu dönemdir.

Okul Dönemi (7-11 Yaş)

    Artık bebek demiyoruz; Çocuklarımız, artık anne ve babadan ayrı hareket etmeye başladığı, bu süreçte öğrendiklerini kendince tecrübeye etmeye çalıştığı, ve en önemlisi artık ergen olmaya başladığı dönemdir. Bu dönem de öğretmenleri ile birlikte anne-babalarında çok dikkat etmesi ve takip etmesi gereken dönemdir. Çünkü Çocuklarımız bu dönemde, Mantıklı düşünmeye başlar, ifade ve konuşma becerileri artar, bilişsel becerileri artar, fiziksel gelişim biraz yavaşlar, benlik kavramı oluşur ve benlik yapısı gelişir ve artık daha fazla güçlenmeye başlar.

    Kendini ifade etme de kısıtlı kaldığı okuma ve yazma becerileri gelişir, daha önce içinden çıkmakta zorlandığı karışık olaylardan daha hızlı sıyrılır, yaşam ile ilgili görüş bildirmeye başlar. Çünkü bu süreçte zihinsel gelişim ile birlikte konuşma yeteneği ve kelime haznesi de kendine yetecek kadar artmış olur. Ayrıca arkadaş ve öğretmen kavramı oturmaya başlar ve onlar için çok büyük bir önem kazanmaya başlar. Kız çocuklarının gelişimi biraz hızlanır, cinsiyet özelliklerinin geliştiği görülür. Erkek çocuklar özellikle 10 yaşına kadar daha iri bir bedene sahipken 10 yaşların dan sonra kızlara göre daha küçük görünebilirler. 

Ergenlik Dönemi (12-18 yaş)

    Ergenlik dönemi, yoğunlukla bedensel değişikliklerin yaşandığı bir dönem olmakla birlikte, artık yetişkin vücut yapısına yaklaşmaya başlayacaktır. Bu dönem en sağlıklı oldukları dönemdir, ancak odak noktalarının değiştiği, sakarlıkların başladığı, sivilcelerin çıktığı dönemdir. Bu dönemde, fiziksel değişimi hızlanmış, üreme olgunluğu oluşmaya başlamış, ben merkezcilik başlamış, soyut düşünerek artık bilimsel sorgulama başlamış ve mantık çerçevesinde hareket etme önem kazanmıştır.

    Ergenlik dönemi, biraz karmaşık bir dönem olduğu için, kişiler arası ilişkiler değişir, cinsiyet arası ilişkiler anlam kazanmaya başlamıştır. Çünkü artık çocuk değillerdir ve toplumda bu şekilde görmeye başlamıştır. Sosyal çevresi ile olan ilişkiler artmaya başlayınca, anne ve baba ilişkilerinde azalma olabilir, bu çocuğun dış dünya ile ilk sınav vermeye başlamasıdır. Bu dönemde hayat ta onun için nelerin önemli olacağından tutun, hobilerin, fobilerin hatta mesleğinin bile kararını verebileceği dönemdir. 

    Kısacası zor, meşakkatli ve yine çok önemli bir dönemdir. Çocuk Gelişimi Eğitimi alarak Çocuk Gelişimi Uzmanı olmak işte bu yüzden hiç kolay değildir. ALKAN Belgelendirme Eğitim ve Danışmanlık olarak sadece sizlere Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Sertifikası vermiyoruz, bu süreçte sizlerin yeterli farkındalığa sahip olmanız için sürekli kendimizi ve eğitimlerimizi güncelliyoruz.


Eğitimcimizi Arayın.